Priser

Priser er oppgitt eksklusive mva. Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris. Selgeren forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel.

Levering, transport

Levering skjer ved den av leverandør valgte rimligste transportmetode hvis annet ikke er avtalt. Fraktomkostninger beregnes av innlagt fraktkalkulator. Fraktomkostninger belastes i henhold til denne om ikke annet er avtalt. Fraktberegningen kan overstyres. Det gjelder for eksempel der varene leveres i flere omganger. Dette vil i tilfelle fremgå av den endelige ordrebekreftelse med leveringsdetaljer.
Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko.
Levering forutsetter at forholdene er slik at utkjøring kan gjennomføres med ordinært distribueringsmateriell. Levering gjelder til dør/rampe. Forøvrig gjelder Bring’s leveransebetingelser.

Småordretillegg.

Et gebyr på kr. 600 tillegges for ordres med et varebeløp under kr. 5000.

Feil, manko

Feil eller manko ved forsendelser må anmeldes straks og senest 7 dager etter mottakelsen.

Betaling

Til privatpersoner selges våre produkter i postoppkrav eller mot kontant betaling ved levering hvis annet ikke er avtalt. Offentlige virksomheter gis 30 dagers kreditt og bedrifter 20 dager etter kredittvurdering. Slike kreditter skal være avtalt Purregebyr 1 gang kr. 50,-. Forsinkelsesrente 1% per påbegynt måned.

Leveringstid

Leveringstider er for Utemøblering produkter normalt 6 uker fra bestilling, Trevern 2- 6 uker avhengig av modell, for Sperreteknikk 3-4 uker for standard produkter. Lehus 6 – 12 uker.

Retur for kreditering

Retur aksepteres kun etter avtale for standard produkter. Utemøblering, Trevern og Lehus produkter produseres etter ordre i farge spesifisert av kunden. Disse tas normalt ikke i retur. Dette gjelder for produkter som ikke lagerføres av produsent. I de tilfeller retur er avtalt av varer i original, ubrutt emballasje belastes kunden med returomkostninger beregnet som 20% av netto fakturaverdi. For varer hvor emballasjen er brutt forbeholder vi oss rett til å beregne kontrollomkostninger etter regning.

Reklamasjon

Reklamasjon vedrørende mulige feil ved varen skal meddeles innen 8 dager etter mottak. Selgerens ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. Selgeren er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller noen tredje part

Markedsføring

For standard modeller vil bilder, sted og produktbeskrivelser fra leveranser kunne benyttes i vår markedsføring.

Garanti

Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kjøper.

Aksept

Ved meddelelse av bestilling erklærer kjøper seg enig i disse leveringsbetingelser.

FDV og Garanti

Ta kontakt og vi sender nødvendig materiell.

 

Med vennlig hilsen

Laud Produkter AS

Som de fleste nettsider, bruker denne også cookies. Din brukeropplevelse forbedres ved å tillate cookies, les mer her

Innstillingene for informasjonskapsler på denne nettsiden er satt til "tillat cookies" for å gi deg den beste leseopplevelsen mulig. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet uten å endre innstillingene for informasjonskapsler eller du klikker på "Godta" nedenfor så er du samtykker til dette.

Lukk