Blomsterbenk

For pris, velg modell

BLOMSTERBENK Med seter i lasurert hardved i farge natur. Blomsterbenk avbildet ref. 52 2100B4 har mål 4.5 x 1.5 x h 0.5m og er satt sammen av 3 moduler + plantekasse i modul BA

Ref. 52 2100BA: Yttermodul 1.5 x 1.5m, med Sineuflor system + en plantekasse + trepanel på sider + en tverrside.

Ref. 52 2100BB: Mellommodul 1.5 x 1.5m, med trepanel på sider.

Ref. 52 2100BC: Yttermodul 1.5 x 1.5m, med trepanel på sider + en tverrside.

Ref. 52 2104 B1: 2 x yttermodul + 1 x mellommudul + 3 plantekasser.

Ref. 59 0100: Plantekasse i stål med faste håndtak og regulerbare ben i rustfritt stål.

Modulsystemet gir mulighet for å sette sammen:

Ref. 52 2100BA: Ytterseksjon 1.5 x 1.5m, med Sineuflor system + en plantekasse + trepanel på sider + en tverrsidealene med tverrside satt opp mot vegg.

Ref. 52 2100B3: Seksjon 1.5 x 3.0m = 52 2100BA + 52 2100BC Ref. 52 2100B4: Seksjon 1.5 x 4.5m = 52 2100BA + 52 2100BB + 52 2100BC (avbildet).

Heretter kan tilføyes mellomseksjoner til lengde 6m, 7.5m, 9m etc.

Blomsterbenk *

Blomsterbenk

Sineu Flor vann og luftsystem til plantekassene:

Sineu Flor vann og luftsystem til plantekassene: